Beslisnota bij Kamerbrief over gezamenlijke werkagenda NZa, ZiNL en ACM

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over gezamenlijke werkagenda NZa, ZiNL en ACM (PDF | 3 pagina's | 1,0 MB)