Actieplan Voedselveiligheid

Dit actieplan beschrijft hoe de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager worden geïmplementeerd. De Commissie Sorgdrager heeft onderzoek gedaan naar fipronil in eieren.