Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies

Advies van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden.

De commissie nodigt geïnteresseerden uit op het advies te reageren. Stuur uw reactie als pdf-bestand naar nico.de.neeling@minvws.nl. Als u wilt dat uw reactie openbaar gemaakt wordt met een volgende versie van het advies, kunt u dat aangeven.

De uiterste inzenddatum voor reacties is 1 april 2020.

Als u een reactie instuurt, krijgt u een ontvangstbevestiging. De commissie zal niet op uw individuele reactie reageren.

Op basis van de ontvangen reacties actualiseert de commissie haar advies waar nodig en mogelijk. Dit gebeurt voor de zomer van 2020.