Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Op 14 november 2018 stelde het kabinet de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in. De commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden, rekening houdend met demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg.

De commissie bracht de eerste versie van haar advies uit op 15 januari 2020. Zij nodigde geĂ¯nteresseerden uit om uiterlijk 1 april op het advies te reageren. De ontvangen reacties en de ervaringen die zij opdeed in de coronacrisis, verwerkte de commissie in de tweede, definitieve versie van haar advies.

Dit definitieve advies is op 30 juni 2020 verschenen.