Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Op 14 november 2018 stelde het kabinet de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in. De commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden, rekening houdend met demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg.

Het advies van de commissie is op 15 januari 2020 verschenen.

De commissie nodigt geïnteresseerden uit op het advies te reageren. Stuur uw reactie als pdf-bestand naar nico.de.neeling@minvws.nl. Als u wilt dat uw reactie openbaar gemaakt wordt met een volgende versie van het advies, kunt u dat aangeven.

De uiterste inzenddatum voor reacties is 1 april 2020.

Als u een reactie instuurt, krijgt u een ontvangstbevestiging. De commissie zal niet op uw individuele reactie reageren.

Op basis van de ontvangen reacties actualiseert de commissie haar advies waar nodig en mogelijk. Dit gebeurt voor de zomer van 2020.

Voorzitter van de commissie is de heer Wouter Bos. De commissie is te bereiken via de secretaris, nico.de.neeling@minvws.nl.