Monitor contracten medischspecialistische zorg 2019

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden zijn al lange tijd forse veranderingen noodzakelijk.
Sinds 2012 maken landelijke partijen bestuurlijke afspraken over kostenbeheersing en het verbeteren
van het zorgstelsel.