Effect van verschillende ventilatiehoeveelheden op aerogene transmissie van SARS-CoV-2

Risicoschatting op basis van het AirCoV2-model. Het RIVM heeft berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie van binnenruimten op ‘aerogene transmissie’ van het coronavirus SARS-CoV-2.

Effect van verschillende ventilatiehoeveelheden op aerogene transmissie van SARS-CoV-2 (PDF | 46 pagina's | 793 kB)

Aerogene transmissie betekent besmettingen met het virus via kleine druppels (aerosolen) die over een grotere afstand dan anderhalve meter en over langere tijd kunnen blijven zweven in de lucht.