Onderzoek tandheelkundige zorg Wlz

Dit rapport onderzoekt de betaalbaarheid, organiseerbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de mondzorg in de verschillende leveringsvormen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz).

Onderzoek tandheelkundige zorg Wlz (PDF | 23 pagina's | 300 kB)