Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp

Regionale samenwerking vervult een belangrijke rol in het waarborgen van de continuïteit van de jeugdhulp. De inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is alleen goed mogelijk door regionale samenwerking.

Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp (PDF | 35 pagina's | 6,3 MB)