Hoofdlijnen Sportakkoord II: Sport versterkt

Dit hoofdlijnenakkoord biedt de kaders om tot concrete afspraken te komen voor verbetering van de sport in Nederland. Partijen bij dit akkoord zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Sport en Gemeenten en Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie en het Platform Ondernemende Sportaanbieders.

Hoofdlijnen Sportakkoord II: Sport versterkt (PDF | 40 pagina's | 810 kB)