Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

In Aarle-Rixtel is bij een nertsenbedrijf een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 2000 moederdieren. De besmettingen zijn aan het licht gekomen door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen op het bedrijf (meldplicht). Het bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd. 

In totaal zijn nu 23 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Op de 22 bedrijven waar eerder SARS-CoV-2 is vastgesteld zijn alle dieren geruimd.

Maatregelen

Het kabinet blijft de komende weken het monitoringsonderzoek voortzetten om nieuwe besmettingen snel op te sporen. Met het oog op de recent gevonden besmettingen hebben  ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op advies van deskundigen samen met de sector pelsdierhouderij het hygiëneprotocol aangescherpt. Daarnaast is aan Faculteit Diergeneeskunde gevraagd diepgaander onderzoek te doen naar mogelijke introductieroutes. Tevens wordt het OMT-Z gevraagd advies te geven over de recente ontwikkelingen.

Het kabinet heeft al maatregelen genomen voor alle pelsdierhouderijen in Nederland, zoals een landelijk vervoersverbod van nertsen, een bezoekersverbod in stallen en een strikt hygiëneprotocol, om verdere verspreiding tegen te gaan en om te voorkomen dat CoV-2 overgaat van nerts op mens, dat op twee bedrijven aannemelijk is gebeurd. 

Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het wettelijk verbod sowieso hun activiteiten.