Sport en bewegen

Het kabinet werkt aan een fitte, gezonde en veerkrachtige samenleving. Daarom stimuleren we mensen goed voor zichzelf te zorgen. Dat betekent: voldoende bewegen, gezond eten, niet roken en weinig alcohol drinken.

Vergroot afbeelding Voetballende meisjes
Beeld: ©Getty images/Lorado

Goed voor lichaam, geest en vriendschappen

Sport en bewegen helpen  een gezond gewicht te bereiken waardoor iemand zich zowel lichamelijk als geestelijk prettig voelt. Het vermindert stress en het verkleint de kans op hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten (zoals hartinfarct of beroerte), suikerziekte (diabetes) en gewrichtsklachten.

Samen sporten of bewegen is bovendien plezierig en gezellig. Wie dat wil, kan zich aanmelden bij een sportclub of aansluiten bij een wandel- of fietsgroepje in de buurt. Dat helpt om  andere mensen te ontmoeten vriendschappen te sluiten en eenzaamheid te voorkomen.

Iedereen moet voldoende kunnen bewegen

Het kabinet streeft er samen met gemeenten en sportorganisaties naar dat in 2040 75% van de Nederlanders voldoende beweegt. Dat betekent dat kinderen van 4 tot en met 7 jaar iedere dag minstens 1 uur matig intensief bewegen. En volwassenen minimaal 2,5 uur per week.

Daarvoor is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij een vereniging of sportclub. En woonwijken moeten zo zijn ingericht dat ze kinderen, jongeren en volwassenen stimuleren te bewegen en andere mensen te ontmoeten. Daar kunnen gemeenten voor zorgen door bijvoorbeeld veilige voet- en fietspaden, sportvelden en parken aan te leggen. Ook kunnen gemeenten buurtsportcoaches aanstellen om mensen te helpen meer te bewegen of aan sport te doen.

Meer informatie

Sportakkoord.nl