Plannen kabinet in 5 actielijnen

Het kabinet wil seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld voorkomen, herkennen, aanpakken en hulp bieden aan de slachtoffers. In het Nationaal Actieprogramma staan 5 actielijnen waarin verschillende maatregelen en acties zijn opgenomen.

Maatregelen in Nationaal Actieprogramma

In het Nationaal Actieprogramma staan 3 soorten maatregelen, namelijk:

  • Maatregelen die de overheid zelf neemt, zoals wetgeving ontwikkelen.
  • Maatregelen die maatschappelijke sectoren en organisaties nemen. De overheid kan deze aanmoedigen en ondersteunen.
  • Maatregelen die alleen slagen als de samenleving verandert. Denk hierbij aan elkaar aanspreken op ongewenst gedrag of ondersteuning van slachtoffers.

5 actielijnen in Nationaal Actieprogramma