Antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van agenda Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023. Het gaat om vragen die niet over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad gaan. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en BBB hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van agenda Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023