Ontwerp milieueffectrapport voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Vanaf vandaag, donderdag 16 maart, is het mogelijk te reageren op de ontwerpnotitie van het milieueffectrapport (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Via de website PlatformParticipatie kan iedereen die dat wil tot en met 26 april 2023 een zienswijze op de NRD indienen.

Onderzoek naar milieueffecten

De maatregelen vanuit het NPLG hebben gevolgen voor het milieu. Om de gevolgen voor het milieu inzichtelijk te maken stelt het Rijk een plan-MER op. Het plan-MER is een rapportage waarin de gevolgen van het beleid voor het milieu inzichtelijk gemaakt worden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste fase van het plan-MER is het opstellen van een notitie over de inhoud van het plan-MER, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft wat er in het milieueffectrapport onderzocht gaat worden en tot in welk detail. Het beantwoordt de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken, naar welke mogelijke alternatieven wordt er gekeken en hoe gaan we dit doen? Deze notitie staat nu open voor zienswijzen.

Op het moment dat de NRD definitief is, zijn de kaders voor het planMER helder. In de tweede fase wordt het milieueffectrapport ten behoeve van een plan (plan-MER) opgesteld. In het plan-MER van het NPLG worden de effecten van de structurerende keuzes op het milieu beschreven. Structurerende keuzes geven aan hoe de natuur-, water- en klimaatdoelen in de verschillende typen gebieden bereikt kunnen worden. De structurerende keuzes geven richting aan de ruimtelijke inrichting en houden rekening met wat water en bodem kunnen dragen.

Vervolg NPLG en participatiemogelijkheden

Voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied zullen naar verwachting dit najaar het ontwerp van het NPLG en het planMER zelf open staan voor zienswijzen. 

Vergroot afbeelding

Het planMER van het NPLG