Hoe hoog is mijn IOAW-uitkering?

De hoogte van uw IOAW-uitkering hangt af van uw inkomen. U heeft alleen recht op een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. De IOAW vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U krijgt IOAW op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Inkomensaanvulling tot bijstandsniveau

De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u een IOAW-uitkering krijgt. De gemeente kijkt onder andere of:

  • u inkomsten uit arbeid heeft of inkomsten die voortkomen uit een eerder salaris, bijvoorbeeld een WW-uitkering (als u meerdere banen had en daaruit later werkloos bent geworden);
  • u een partner heeft met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen).

Is uw partner overleden? Dan kijkt de gemeente ook naar het nabestaandenpensioen.

Bedragen IOAW per 1 juli 2024

Situatie totaal
Tabel: bruto maximumbedragen IOAW inclusief vakantie-uitkering per 1 juli 2024:
Werkloze werknemer met (gehuwde) partner, beiden 21 jaar of ouder € 2.074,36
Alleenstaande werkloze werknemer met 1 of meer meerderjarige medebewoners € 1.037,18
Alleenstaande werkloze werknemer

€ 1.630,17

De IOAW-uitkering wordt per maand uitbetaald.

Eigen vermogen en andere inkomsten

De gemeente kijkt voor het recht op een IOAW-uitkering naar uw inkomsten. De gemeente kijkt daarbij niet naar:

  • stamrecht (ontslagvergoeding moet aangekocht zijn voor bijvoorbeeld pensioen)
  • eigen vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis;
  • inkomsten uit alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag;
  • heffingskortingen;
  • inkomsten van minderjarige kinderen.

Wordt een eenmalige ontslagvergoeding door de werkgever gebruikt om voor u een stamrecht of lijfrente aan te kopen? Dan worden de periodieke uitkeringen daaruit bij de IOAW buiten beschouwing gelaten. Voorwaarde is wel dat u de vrije keus had hoe u de ontslagvergoeding wilde besteden.

Kostendelersnorm in de IOAW

In de IOAW geldt een kostendelersnorm. Dit geldt alleen voor alleenstaanden. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan is de hoogte van uw uitkering door de invoering van de kostendelersnorm niet veranderd. Ook niet als u en uw partner met 1 of meerdere meerderjarigen uw hoofdverblijf in dezelfde woning hebben. U ontvangt per persoon 50% van het minimumloon (samen 100%).

De hoogte van uw uitkering verandert wel als u een alleenstaande (ouder) bent en met 1 of meer volwassenen uw hoofdverblijf heeft in dezelfde woning. 

De kostendelersnorm geldt niet voor studenten, commerciële relaties of jongeren tot 21 jaar. De gemeente beoordeelt de hoogte van uw uitkering en kan u hierover informeren.