Wat zijn de gevolgen van onbetaald verlof?

Als u onbetaald verlof opneemt, daalt uw inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor uw toeslagen en uitkeringen. En mogelijk ook voor uw pensioen en vakantiedagen.

Opbouw vakantiedagen

Tijdens onbetaald verlof bouwt u geen vakantiedagen op. Langdurend zorgverlof en aanvullend geboorteverlof zijn ook onbetaald verlof. Daarbij bouwt u wel vakantiedagen op. Het aanvullend geboorteverlof gaat in per 1 juli 2020.
Lees op hoeveel vakantiedagen u recht heeft op deze website.

Uitkering na onbetaald verlof

Moet u na afloop van het onbetaald verlof een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het UWV aanvragen? Dan heeft het lagere inkomen tijdens de verlofperiode geen invloed op de uitkering. Een periode van meer dan 18 maanden onbetaald voltijdverlof kan wel gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor het recht op en de duur van een uitkering.

Bij de hoogte van de uitkering wordt er gekeken naar het inkomen voorafgaand aan het verlof. Salarisverhogingen tijdens de verlofperiode worden hierbij niet meegenomen. Leidt de toepassing van deze regel tot een lager dagloon dan het dagloon berekend op basis van de hoofdregel voor de dagloonvaststelling (waarbij gerekend wordt met een referteperiode die valt in de verlofperiode en er dus minder wordt gewerkt), blijft bovenstaande regel buiten toepassing.

Toeslagen bij daling inkomen

Door de daling van uw inkomen kunt u recht hebben op (meer) kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag. U geeft de wijziging van uw inkomen door aan de Belastingdienst.

Pensioen

Pensioenregelingen verschillen per sector en per bedrijf. Informeer daarom bij uw werkgever of pensioenfonds naar de gevolgen van onbetaald verlof voor uw pensioen.

Tegemoetkoming schoolkosten en studiefinanciering

Daling van uw inkomen kan leiden tot op een hogere tegemoetkoming in schoolkosten voor uw kinderen. Of tot een hogere studiefinanciering. Wijziging van uw inkomen geeft u door aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Gemeentelijke belastingen (zoals OZB) en daling inkomen

Door daling van uw inkomen tijdens uw onbetaald verlof, kan betaling van gemeentelijke belastingen lastig voor u worden. Bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing of rioolrecht. U kunt bij uw gemeente informeren of u kwijtschelding van belastingen kunt krijgen.