Krijg ik als oproepkracht ook loon als ik maar 1 of 2 uur heb gewerkt?

Voor elke keer dat u wordt opgeroepen en ook daadwerkelijk aan het werk bent gegaan, moet u minimaal 3 uur loon uitbetaald krijgen. Dus ook als uw werkgever u voor 1 of 2 uur oproept. U moet wel aan voorwaarden voldoen.

Voorwaarden betaling over minimaal 3 uur

U krijgt als oproepkracht bij 1 of 2 gewerkte uren minimaal 3 uur uitbetaald als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een contract voor minder dan 15 uur per week. En u heeft geen afspraken gemaakt over uw werktijden.
  • U heeft geen vaste afspraak over het aantal uren dat u werkt. Bijvoorbeeld bij een nulurencontract.