Welke soorten verlof zijn er?

U kunt als werknemer verlof opnemen dat in de wet is geregeld. Bijvoorbeeld vakantie of ouderschapsverlof. Ander verlof is geregeld in uw cao of arbeidsovereenkomst. Dan spreken we van bijzonder (of buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld verlof voor een huwelijk of verhuizing. 

Wettelijk verlof

De volgende verlofregelingen zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg (in uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan die de wettelijke verlofregeling aanvullen of daarvan afwijken):

Verlofregelingen rond geboorte en zorg kinderen 

Verlofsoort Wie Weken Op te nemen Betaling
Zwangerschapsverlof Moeder 4-6 weken* (bij tweeling of meerling 8-10 weken)
 
Vanaf 6 weken voor de dag na de uitgerekende
datum, minimaal 4 weken voor de dag na de
uitgerekende datum* (bij een twee- of meerling
vanaf 10 weken voor de dag na de uitgerekende
datum, minimaal 8 weken)
Uitkering ter hoogte van 100% loon**
Bevallingsverlof Moeder 10-12 weken* (bij ziekenhuisopname kind tot 10 weken extra)
 
Minimaal 6 weken aansluitend op bevalling,
daarna 4-6 weken flexibel binnen 30 weken na
afloop van de eerste 6 weken* (bij langdurige
ziekenhuisopname van het kind kan recht zijn
op extra bevallingsverlof, ook wel couveuseverlof
genoemd)

Uitkering ter hoogte van 100% loon**

Calamiteitenverlof Partner n.v.t. Op de dag van de bevalling Loon 100% doorbetaald
Geboorteverlof Partner 6 weken 1 week flexibel binnen 4 weken na geboorte,
daarna 5 weken flexibel binnen 6 maanden na
geboorte
Loon 100% doorbetaald in eerste
week, uitkering ter hoogte van 70%
loon** in 5 aanvullende weken
Adoptie- en pleegzorgverlof Ouder/verzorger 6 weken Flexibel vanaf 6 weken voor komst kind en tot 22 weken na komst kind Uitkering ter hoogte van 100% loon**
Ouderschapsverlof Ouder/verzorger 26 weken per kind 26 weken flexibel op te nemen binnen 8 jaar na
geboorte, 9 van de 26 weken zijn betaald als ze
binnen 1 jaar na geboorte worden opgenomen
Uitkering ter hoogte van 70% loon**
gedurende 9 weken, overige weken
onbetaald

* Een moeder heeft recht op in totaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Alle zwangerschapsverlof dat niet wordt opgenomen, wordt opgeteld bij het bevallingsverlof.

** Van het dagloon (hoeveel je verdient per werkdag). Maximaal het maximumdagloon (bekijk actuele bedragen)

Let op: De bovenstaande tabel beschrijft het wettelijk minimum per verlofvorm voor mensen in loondienst. Niet alle uitzonderingssituaties zijn in de tabel meegenomen, ga voor meer informatie naar Ik krijg een kind op de website van UWV. Of neem contact op met het UWV. Ga in uw cao of arbeidsovereenkomst na of er bij uw werkgever aanvullingen zijn.

Bijzonder verlof

In uw cao of arbeidsovereenkomst staat voor welke situaties u bijzonder verlof kunt opnemen en hoe lang. En of uw salaris doorloopt tijdens het verlof. Uw werkgever of afdeling personeelszaken kan u hierover informeren.

Onbetaald verlof

Tijdens ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof krijgt u volgens de wet geen salaris. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over (gedeeltelijke) doorbetaling van uw loon.

Onbetaald buitengewoon verlof kunt u opnemen voor bijvoorbeeld een lange reis of een studie.

Opnemen van onbetaald verlof kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toeslagen, pensioen en vakantiedagen.