Wordt mijn loon doorbetaald als ik als uitzendkracht ziek ben?

Bent u een uitzendkracht en wordt u ziek? U kunt dan recht hebben op loondoorbetaling of op een Ziektewetuitkering. Waar u recht op heeft hangt af van het contract dat u heeft. Bij sommige contracten kan uw contract bij ziekte direct worden beëindigd.

Als u als uitzendkracht ziek wordt kunnen zich twee situaties voordoen:

  • uw contract loopt door tijdens ziekte: u heeft dan na 1 of 2 wachtdagen recht op loondoorbetaling door het uitzendbureau. Bent u voor langere tijd ziek en loopt uw contract tijdens ziekte af? Dan kan er na afloop van het contract recht ontstaan op een Ziektewetuitkering.
  • Uw contract wordt beëindigd door het bedrijf waar u werkt (de inlener) zodra u ziek wordt: u kunt dan vanaf de 2e ziektedag recht hebben op een Ziektewetuitkering.

Of uw contract direct kan worden beëindigd is afhankelijk van de vraag of het uitzendbureau onder een cao valt. 

Loondoorbetaling via uitzendbureau

Als u al langer voor het uitzendbureau werkt, kan het zijn dat het uitzendbureau uw loon doorbetaalt. U krijgt namelijk meer rechten naarmate u langer voor een uitzendbureau werkt. Dit ligt vast in het fasensysteem voor uitzendkrachten.

In de cao voor uitzendkrachten staan afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. 

Informatie over cao
Weet u niet of u onder een cao valt, vraag dat dan aan uw werkgever of zoek hulp bij een juridisch loket.

Ziekmelden

Bij ziekte moet u zich ziek melden bij het uitzendbureau én bij het bedrijf waar u werkt.