Welke arbeidsvoorwaarden heb ik als uitzendkracht?

Als uitzendkracht heeft u een arbeidscontract met het uitzendbedrijf, maar werkt u voor een ander bedrijf (de inlener).

Regels voor uitzendbureaus

Uitzendbureaus moeten zich aan een aantal regels houden.

  • Het uitzendbureau moet u hetzelfde behandelen als werknemers die in gelijke of gelijkwaardige functies werken en in dienst zijn van het bedrijf waar u voor werkt. Het gaat om arbeidsvoorwaarden als:
  • In de cao van het uitzendbureau of de werkgever waar u werkt kunnen andere dan wettelijke afspraken staan. Informeer hiernaar bij het uitzendbureau.
  • U mag niet werken bij bedrijven waar gestaakt wordt of die bezet worden.
  • Het uitzendbureau mag u geen geld of een andere tegenprestatie vragen voor het uitzenden.
  • Het uitzendbureau moet u van tevoren schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek.
  • Het uitzendbureau moet geregistreerd zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Heeft u het vermoeden dat uw uitzendwerkgever zich niet aan regels houdt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Loondoorbetaling bij ziekte

Soms betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent. In andere gevallen kunt u recht hebben op ziekengeld volgens de Ziektewet.

Leent u als werkgever personeel in? Let op dat u uw arbeidsvoorwaarden bekend maakt

Huurt u als werkgever een uitzendkracht in? Per 1 januari 2020 bent u verplicht de arbeidsvoorwaarden van uw organisatie kenbaar te maken bij het uitzendbedrijf. Dat moet voorafgaand aan de terbeschikkingstelling.