Beslisnota bij Kamervragen over het bericht De impact van geldstress en schulden op de (mentale) gezondheid van mensen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht De impact van geldstress en schulden op de (mentale) gezondheid van mensen (PDF | 3 pagina's | 1,0 MB)