Beslisnota MPP 2022-2

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota  MPP 2022-2 (PDF | 3 pagina's | 85 kB)