Kamerbrief over actuele situatie asielketen

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de actuele situatie in de asielketen. Hij baseert zich daarbij op de Meerjaren Productie Prognose (MPP) voor instroom, productie, capaciteit en uitstroom in de asielketen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over actuele situatie asielketen (PDF | 12 pagina's | 256 kB)