Kamerbrief uitkomsten verkenning dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en ministers Bruins Slot (BZK) en De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) delen de uitkomsten van de verkenning naar mogelijkheden om gemeenten de wettelijke taak te geven opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken met de Tweede Kamer. Ook gaan de bewindspersonen in op de versnelling en actualisering van de Uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen, het briefadvies 'De asielopvang uit de crisis' en de uitvoering van 3 moties.

Kamerbrief uitkomsten verkenning dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers (PDF | 11 pagina's | 305 kB)