Kamerbrief over actuele situatie asielketen en Oekraiense ontheemden april 2024

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over enkele ontwikkelingen op het gebied van asiel en migratie. Onder meer over overeenstemming op Europees niveau op het asiel- en migratiepact. Ook is de wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen in werking getreden. Daarnaast zijn er enkele doorstroomlocaties gereed gekomen.

Kamerbrief over actuele situatie asielketen en Oekraiense ontheemden april 2024