Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 november 2021

Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning.