Antwoorden op Kamervragen over de financiële en bestuurlijke chaos op de Amsterdamse As Siddieq scholen

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat op de Amsterdamse As-Siddieq-scholen de onderwijskwaliteit onder druk staat. Er zou sprake zijn van financieel wanbeheer en onrechtmatige besteding van rijksgeld. De Tweede Kamerleden De Hoop (PvdA) en Paul (VVD) hadden de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over de financiële en bestuurlijke chaos op de Amsterdamse As Siddieq scholen (PDF | 3 pagina's | 228 kB)