Plannen kabinet met betalen naar gebruik

Het kabinet Rutte-IV had het voornemen om automobilisten vanaf 2030 motorrijtuigenbelasting te laten betalen op basis van het aantal kilometers dat ze rijden. Doel hiervan is de opbrengst van autobelastingen op peil te houden en de CO2-uitstoot te verminderen. Automobilisten betalen in het nieuwe systeem dan geen vast bedrag meer voor het bezit van een auto. Door de val van het kabinet is het betalen naar gebruik op 12 september 2023 controversieel verklaard. Dit betekent dat de ontwikkeling van de plannen is gestopt. Na de verkiezingen bepaalt het nieuwe kabinet of het een vervolg krijgt en zo ja, hoe.  

Stand van zaken wetsvoorstel

In het coalitieakkoord staat dat het kabinet deze kabinetsperiode de wet wil vaststellen en de invoering ervan zal voorbereiden. Vanaf 2030 gaat betalen voor autogebruik in. 

Doel: behoud van inkomsten autobelasting en minder CO2-uitstoot

Autobezitters gaan betalen voor het aantal gereden kilometers in plaats van autobezit. Automobilisten die weinig rijden, gaan hierdoor minder betalen dan automobilisten die meer kilometers maken. Bovendien helpt het om 2 belangrijke doelen te behalen:

Opbrengsten van autobelastingen op peil houden

Het kabinet wil dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s op elektriciteit of waterstof rijden. Maar deze auto’s betalen minder aanschafbelasting en geen brandstofaccijns.  Hierdoor krijgt de overheid minder inkomsten uit deze belastingen. Door automobilisten te laten betalen per gereden kilometer, blijven de inkomsten uit autobelastingen op peil. En worden de lasten verdeeld over alle automobilisten.

2,5 Mton minder CO2-uitstoot in 2030

Door via de belasting meer nadruk te leggen op gebruik dan op bezit, verwacht het kabinet dat huishoudens en bedrijven hun voertuigen bewuster gaan gebruiken. En zo minder kilometers maken, waardoor er 2,5 Mton minder CO2 wordt uitgestoten in 2030.

Voorstel: weggebruikers betalen voor gereden kilometers in plaats van autobezit

Planning hervorming autobelasting

Vergroot afbeelding Planning hervorming autobelasting

Beeld: ©Ministerie van I en W

Eerdere voorstellen betalen voor autogebruik

Eerdere plannen om automobilisten te laten betalen voor autogebruik waren:

  • Een vast bedrag tijdens de ochtendspits in de Randstad (voorstel voor de Wet op het rekeningrijden, die tussen 1999 en 2001 in het parlement is besproken). 
  • Een kilometerheffing in plaats van de motorrijtuigenbelasting (voorstel voor de Wet kilometerprijs, 2005-2010). De kilometerprijs hing af van waar een automobilist reed en op welk tijdstip. 

Documenten