Beslisnota bij Kamerbrief Jaarbeeld 2022 en tussentijdse verantwoording 2023 NVWA

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Jaarbeeld 2022 en tussentijdse verantwoording 2023 NVWA