Waar kan ik een klacht indienen over misleidende reclame?

Vindt u als consument dat een reclame iets beweert wat niet waar is? Of dat reclame u op een andere manier misleidt of grievend is? Dan kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Nederlandse Reclame Code: wettelijke regels voor reclame

De regels voor reclame-uitingen staan in de Nederlandse Reclame Code:

  • reclame mag niet misleidend zijn;
  • een adverteerder mag geen onwaarheden in zijn reclame zetten;
  • een bedrijf mag geen belangrijke informatie over een product of dienst weglaten;
  • reclame mag niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen.

Voor reclame voor kinderen gelden strengere regels dan voor reclame voor volwassenen.

Klacht indienen

U kunt gratis een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). Oordeelt de RCC dat uw klacht terecht is, dan komt er een ‘aanbeveling’. Zij beveelt dan het bedrijf aan om de reclame niet meer gebruiken. Soms kan de RCC een persbericht met de aanbeveling aan de media sturen (openbare aanbeveling).

Houdt een bedrijf zich niet aan de uitspraak van de Reclame Code Commissie? Dan kan de commissie aan  toezichthouders als de Autoriteit Consument en Markt vragen om op te treden. Bijvoorbeeld door een boete op te leggen.

U kunt ook de rechter vragen om een oordeel over een misleidende reclame. De adverteerder moet dan aan de rechter bewijzen dat zijn reclame niet misleidend is. Een rechtszaak kan u wel geld kosten.

Uitspraak van Reclame Code Commissie

Voor sommige reclames gelden naast de algemene regels aparte reclamecodes. Bedrijven die deze bijzondere reclamecode overtreden, kunnen een boete krijgen. Voorbeelden van deze reclames:

  • reclame via social media;
  • ongevraagde reclame via e-mail;
  • ongeadresseerde brievenbusreclame;
  • reclame voor alcohol en tabak;
  • reclame voor personenauto’s;
  • reclame voor thuiswerk.

Een bijzondere code geldt bijvoorbeeld voor alcoholreclame op televisie, radio of in de bioscoop. Dit betekent onder andere dat deze reclame een ‘educatieve slogan’ moet bevatten, zoals ‘Geen 18? Geen druppel’. Ook wordt van te voren gekeken of alcoholreclame aan de regels van de Reclame Code voldoet.  

Ook over deze reclames kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Consuwijzer: informatie en advies over misleidende reclame

Op de website van ConsuWijzer leest u wat uw rechten zijn als consument. ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten. Met juridische vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket.