Wat kan ik doen tegen ongewenste reclame en folders in mijn brievenbus?

Met een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op uw brievenbus ontvangt u geen ongeadresseerde reclame en folders meer. Bij Postfilter kunt u zich afmelden voor geadresseerde reclame.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker

Als u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt ontvangen, kunt u 2 soorten brievenbusstickers gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar via internet en in sommige gevallen ook via uw gemeente:

  • NEE-NEE-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus.
  • NEE-JA-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen.

In sommige gemeenten is het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk niet toegestaan. Als u toch ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt ontvangen, heeft u een JA/JA – sticker nodig.

Klacht ongeadresseerde reclame

Ontvangt u toch ongeadresseerd reclamedrukwerk, ondanks een sticker op uw brievenbus? Dan kunt u een klacht indienen bij de adverteerder of de verspreider. Zij moeten de klacht onderzoeken en binnen 4 weken beantwoorden. Handelen zij uw klacht niet op tijd of naar tevredenheid af? Dan kunt u binnen 4 weken een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code.

Geadresseerde reclame en folders stoppen

Geadresseerde reclame (‘direct mail’) staat op uw naam en wordt meestal door de postbode bij u bezorgd. Ook reclame met uw adres erop en gericht ‘aan alle bewoners’ is geadresseerde reclame. U kunt zich hiervoor gratis afmelden bij Postfilter. Bij Postfilter kunt u ook aangeven dat u reclame van bepaalde soorten bedrijven (sectoren) wel wilt blijven ontvangen. Bijvoorbeeld van loterijen of energiebedrijven.

Bedrijven waarvan u klant bent of bent geweest mogen u wel geadresseerde reclame blijven sturen. Wilt u deze reclame niet meer ontvangen, dan kunt u dit bij het bedrijf zelf melden. Daarmee maakt u gebruik van uw ‘recht van verzet’.

Geadresseerde post voor overleden partner of familielid

Soms ontvangt u nog post op naam van een overleden familielid of partner. Via het Nationaal Overledenenregister kunt u (gratis) de contactgegevens van overledenen blokkeren. De blokkade duurt 10 jaar.

Melden misbruik van persoonsgegevens

Een bedrijf kan bepaalde bijzondere gegevens over u voor reclamedoeleinden verkopen aan een ander bedrijf. Gaat het om gegevens over uw godsdienst, ras, politieke voorkeur of gezondheid? Dan mag dat alleen als u het bedrijf hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Anders is er sprake van misbruik van persoonsgegevens en inbreuk op uw privacy. U kunt misbruik melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het signaalformulier.

ACM Consuwijzer: informatie en advies over ongewenste reclame

Op de website van ACM ConsuWijzer leest u wat uw rechten zijn als consument. ACM ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten. Met juridische vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket.