Beslisnota bij antwoorden Kamervragen dinoterb in oppervlaktewater

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen dinoterb in oppervlaktewater