Antwoorden op Kamervragen over dinoterb in oppervlaktewater

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over hoge concentraties van het verboden gewasbeschermingsmiddel dinoterb in het oppervlaktewater van Natura 2000-gebied het Zwanenwater. De Tweede Kamerleden Gabriëls en Bromet (beiden GroenLinks-PvdA) hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over dinoterb in oppervlaktewater