Beslisnota bij Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 17 en 18 oktober 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 17 en 18 oktober 2022 (PDF | 1 pagina | 80 kB)