Beslisnota beleidsbrief diepe plassen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota beleidsbrief diepe plassen (PDF | 6 pagina's | 182 kB)