Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad 25 maart 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad 25 maart 2024