Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad 25 maart 2024

Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 25 maart 2024. Ook sturen zij een position paper over productconformiteit binnen de Europese Unie (EU) voor pyrotechnische artikelen. Zij informeren de Kamer daarbij over de laatste stand van zaken van de lopende onderhandelingen op de richtlijn Bodemmonitoring en weerbaarheid. Ook gaan zij in over productconformiteit aangaande pyrotechnische artikelen. op het triloogakkoord over de herziening van de richtlijn Luchtkwaliteit. Tot slot bespreken zij het triloogakkoord over de verordening inzake een vrijwillig EU certificeringskader voor koolstofverwijdering.

Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad 25 maart 2024