Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

Rapport over de weg naar groene, klimaatbestendige steden en dorpen. Het gaat om de ambitie, de activiteiten en de samenwerking met de medeoverheden en andere stakeholders.

Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1 (PDF | 57 pagina's | 1,4 MB)