Aanbiedingsbrief bij Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Deze aanpak heeft als doel een markt voor biobased bouwen te ontwikkelen. Het ondersteunt de verdere verduurzaming van de landbouw, industrie en gebouwde omgeving, en draagt bij aan een meer circulaire bouweconomie, natuurontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Aanbiedingsbrief bij Nationale Aanpak Biobased Bouwen