Plannen kabinet voor meer toezicht in de bouw via de Wkb

Wie een huis of bedrijfspand laat bouwen, stelt eisen aan de uitvoering. Zoals een laag energieverbruik en een juiste luchtvochtigheid. Bij oplevering kan blijken dat deze eisen niet altijd goed zijn uitgevoerd. Meer toezicht in de bouw én de klant beter beschermen tegen dit soort ongemakken moet dit verhelpen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen.

Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw.

Status: wanneer gaat de Wkb in?

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe stelsel stapsgewijs in.

Doel: minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw

Het kabinet wil minder constructiefouten en gebreken bij nieuwe bouwwerken. Zo moeten klanten minder last krijgen van gebreken als constructiefouten, brandonveilige situatie,  lekkages of een slecht functionerende ventilatie.

Nieuwe wet: meer bouwtoezicht en kwaliteitscontroleurs

Het kabinet voert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in. Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

  • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren tijdens het ontwerp en de bouw de bouwtechnische eisen.
  • Vergunningaanvragers zorgen ervoor dat het bouwwerk bij oplevering aan alle regels voldoet. Als dit niet zo is, kan de consument makkelijker herstelwerkzaamheden afdwingen bij de aannemer, ook als deze fouten pas later ontdekt worden.
  • De aannemer is aansprakelijk voor alle gebreken in de bouw, als deze aan hem kunnen worden toegeschreven. Ook moet de aannemer de klant informeren of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's tegen schade van gebreken. 
  • Consumenten kunnen 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) achterhouden bij de notaris.  Nu moet de klant zelf voorkomen dat dit bedrag na oplevering automatisch naar de aannemer gaat. Straks moet de aannemer de klant in een brief melden dat de termijn van het opschortingsrecht afloopt. Pas wanneer alle gebreken zijn opgelost, betaalt de notaris het restbedrag.
  • De gemeente mag nog steeds de bouw stilleggen. Bijvoorbeeld als de kwaliteitscontroleur of de gemeente een probleem ziet.

Meer weten?

De nieuwe wet houdt in dat de Woningwet wijzigt. Extra toelichting leest u op de website van de Eerste Kamer.