Gevolgen van Brexit voor de douane

Als het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) vertrekt, is het geen EU-land meer. Daardoor zijn weer procedures nodig aan de douane bij import en export tussen EU-landen en het VK. Dat vraagt om meer personeel bij bijvoorbeeld de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voortaan aangifte doen bij export en import

Nederlandse bedrijven moeten na de Brexit voortaan bij export en import aangifte doen bij de Douane. De Douane verwacht dat het aantal aangiften bij export met een derde toeneemt.

Meer medewerkers door toename aangiften

Omdat de Brexit leidt tot meer aangiften bij export, besloot het kabinet om de capaciteit bij de douane met ongeveer 20 procent uit te breiden. Dat betekent dat de Douane maximaal 930 extra douanebeambten aanneemt en opleidt. Deze extra medewerkers zijn vooral nodig in de haven van Rotterdam. Bij de NVWA zijn voornamelijk extra dierenartsen nodig.