Gevolgen van Brexit voor hoger onderwijs en onderzoek

De Brexit heeft gevolgen voor het hoger onderwijs en onderzoek. Tot en met 31 december 2020 gelden alle huidige EU-afspraken en regels nog voor het VK. Het is nog niet bekend of de EU en het VK de samenwerking voor hoger onderwijs en onderzoek daarna voortzetten.

Read this information in English

Nederlandse studenten in het VK

Gevolgen Brexit voor collegegeld en studiefinanciering

  • Nederland heeft geen invloed op de hoogte van het collegegeld in het VK voor EU-studenten. De Britse regering heeft aangegeven dat het collegegeld in het VK voor EU-studenten voor het collegejaar 2019/2020 en 2020/2021 niet verandert door de Brexit. EU-studenten betalen gedurende hun hele studie hetzelfde collegegeld.
  • Voor de periode na het collegejaar 2020/2021 heeft de Britse regering nog geen besluit genomen over de hoogte van het collegegeld.

Britse studenten in Nederland

Gevolgen Brexit voor collegegeld en studiefinanciering

Er verandert niets aan het wettelijk collegegeld en het recht op studiefinanciering voor studenten uit het VK in Nederland als zij voor het einde van de overgangsperiode in Nederland wonen. Deze overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020.

Gevolgen voor Britten die na 31 december 2020 in Nederland gaan wonen

Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor Britse studenten die zich na de overgangsperiode (na 31 december 2020) in Nederland vestigen.

De hoogte van het collegegeld en het recht op studiefinanciering zijn dan afhankelijk van welke verblijfsvergunning Britten in de EU krijgen. Dit is onderdeel van de onderhandelingen tussen de EU en het VK. Deze onderhandelingen vinden tijdens de overgangsperiode plaats.

Gevolgen Brexit voor Erasmus+/Horizon 2020

Het VK blijft tot het einde van de overgangsperiode onderdeel uitmaken van Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020). Deze overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020. Projecten gefinancierd uit Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020) kunnen ook na afloop van de overgangsperiode afgemaakt worden.

Of het VK ook na de overgangsperiode kan blijven deelnemen aan Erasmus+ (2021-2027) en Horizon Europe (2021-2027, opvolger van Horizon 2020) is nu nog niet bekend. Dat hangt af van de afspraken die de EU en het VK maken over de toekomstige relatie. Als er geen afspraken worden gemaakt, zal het VK niet meer deelnemen aan deze programma’s.