Gevolgen van Brexit voor hoger onderwijs en onderzoek

Het Verenigd Koninkrijk is geen EU-land meer.  Sinds 1 januari 2021 zijn een aantal wijzigingen ingegaan. Lees wat dit betekent voor hoger onderwijs en onderzoek.

Read this information in English

Nederlandse studenten in het Verenigd Koninkrijk

Gevolgen Brexit voor collegegeld en studiefinanciering

  • Het  collegegeld in het VK voor EU-studenten voor het collegejaar 2020/2021 verandert niet door de Brexit. EU-studenten betalen gedurende hun hele studie hetzelfde collegegeld.
  • EU-studenten die vanaf het collegejaar 2020/2021 met een studie starten, betalen niet meer hetzelfde collegegeld als Britse burgers. Zij betalen het internationale tarief. Dit internationale tarief verschilt per universiteit en per opleiding. De Brexit heeft geen gevolgen voor het recht op studiefinanciering voor Nederlandse studenten die in het VK (willen) studeren.
  • Lees meer over de gevolgen voor Nederlandse studenten in het VK op de pagina Nederlanders in het VK.

Britse studenten in Nederland

U woont in Nederland en stond op 31 december 2020 ingeschreven in de BRP. 

Er verandert niets aan het wettelijk collegegeld en het recht op studiefinanciering voor studenten uit het VK in Nederland . Dit geldt ook als u na 31 december 2020 een nieuwe studie begint.

U woont en studeert vanaf 2021 in Nederland

Voor Britse burgers gelden dezelfde regels als voor niet-EU/EER-burger. Of u recht heeft op studiefinanciering en het wettelijk collegegeld hangt af van uw verblijfsvergunning. In de meeste gevallen heeft u geen recht op het wettelijk collegegeld en studiefinanciering. Lees hier meer over de gevolgen voor uw collegegeld en studiefinanciering.

Gevolgen Brexit voor Erasmus+ en Horizon

Tot 31 december 2020 was het VK deelnemer van Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020). Projecten gefinancierd uit Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020) kunnen ook na 31 december 2020 afgemaakt worden. Mogelijk heeft u een Britse verblijfsvergunning nodig vanaf 1 januari 2021.

Het VK doet wel mee aan het Horizon Europe programma (2021-2027) als geassocieerd land. Hiermee blijven Nederlandse onderzoekers, kennis- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven ook de komende 7 jaar samenwerken op het gebied van onderzoek en innovatie.  De EU en het VK gaan een een associatieovereenkomst sluiten over Horizon Europe. Beide partijen willen dat  het VK deelneemt aan alle onderdelen van Horizon Europe, met uitzondering van het European Innovation Council Fund. 

Het VK neemt  sinds 1 januari 2021 niet meer deel aan het Erasmus+-programma (2021-2027). Dit betekent dat :

  • instellingen uit het VK kunnen niet meer deelnemen aan Erasmus+ 
  • uitwisselingen of stages in het VK  zijn niet meer mogelijk via het Erasmus+ -programma.
  • Nederland met het VK in gesprek gaat over de samenwerking in de toekomst.