Gevolgen van Brexit voor hoger onderwijs en onderzoek

De Brexit heeft gevolgen voor het hoger onderwijs en onderzoek. Tot en met 31 december 2020 gelden alle huidige EU-afspraken en regels nog voor het VK. Het is nog niet bekend of de EU en het VK de samenwerking voor hoger onderwijs en onderzoek daarna op dezelfde manier voortzetten.

Read this information in English

Nederlandse studenten in het VK

Gevolgen Brexit voor collegegeld en studiefinanciering

  • Nederland heeft geen invloed op de hoogte van het collegegeld in het VK voor EU-studenten. De Britse regering heeft aangegeven dat het collegegeld in het VK voor EU-studenten voor het collegejaar 2020/2021 niet verandert door de Brexit. EU-studenten betalen gedurende hun hele studie hetzelfde collegegeld.
  • Europese studenten die vanaf het collegejaar 2021/2022 met een studie starten, betalen niet meer hetzelfde collegegeld als Britse burgers. Dit heeft de Britse regering besloten. Zij moeten het internationale tarief betalen. Dit internationale tarief verschilt per universiteit en per opleiding.

  • De Brexit heeft geen gevolgen voor het recht op studiefinanciering voor Nederlandse studenten die in het VK (willen) studeren

Britse studenten in Nederland

Gevolgen Brexit voor collegegeld en studiefinanciering

U bent voor of op 31 december 2020 in Nederland gaan wonen.

U valt onder het terugtrekkingsakkoord. Er verandert niets aan het wettelijk collegegeld en het recht op studiefinanciering voor studenten uit het VK in Nederland als zij voor het einde van de overgangsperiode in Nederland wonen. Deze overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020. Dit geldt ook als u na de overgangsperiode aan een nieuwe studie begint.

Gevolgen voor Britten die na 31 december 2020 in Nederland gaan wonen

U valt niet onder het terugtrekkingsakkoord. VK-burgers worden behandeld als niet-EU/EER-burgers. Of u recht heeft op studiefinanciering en het wettelijk collegegeld hangt af van uw verblijfsvergunning. In de meeste gevallen heeft u geen recht op het wettelijk collegegeld en studiefinanciering.

Gevolgen Brexit voor Erasmus+/Horizon 2020

Het VK blijft tot het einde van de overgangsperiode onderdeel uitmaken van Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020). Deze overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020. Projecten gefinancierd uit Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020) kunnen ook na afloop van de overgangsperiode afgemaakt worden.

Of het VK ook na de overgangsperiode kan blijven deelnemen aan Erasmus+ (2021-2027) en Horizon Europe (2021-2027, opvolger van Horizon 2020) is nu nog niet bekend. Dat hangt af van de afspraken die de EU en het VK maken over de toekomstige relatie. Als er geen afspraken worden gemaakt, zal het VK niet meer deelnemen aan deze programma’s.