Gevolgen van Brexit voor hoger onderwijs en onderzoek

Het Verenigd Koninkrijk is geen EU-land meer. Sinds 1 januari 2021 zijn een aantal wijzigingen ingegaan. Lees wat dit betekent voor hoger onderwijs en onderzoek.

Read this information in English

Nederlandse studenten in het Verenigd Koninkrijk

Gevolgen Brexit voor collegegeld en studiefinanciering

  • Vanaf het collegejaar 2021/2022 betalen EU-studenten in het VK het instellings-collegegeldtarief. EU-studenten die vóór het collegejaar 2020/2021 met hun studie in het VK zijn gestart betalen gedurende hun hele studie hetzelfde bedrag aan collegegeld als Britse burgers.

  • EU-studenten die vanaf het collegejaar 2020/2021 met een studie in het VK starten, betalen niet meer hetzelfde collegegeld als Britse burgers. Zij betalen in de nieuwe situatie het internationale collegegeldtarief (ofwel: instellingscollegegeld). Dit internationale tarief verschilt per universiteit en per opleiding.

  • De Brexit heeft geen gevolgen voor het recht op studiefinanciering voor Nederlandse studenten die in het VK (willen) studeren.

  • Lees meer over de gevolgen voor Nederlandse studenten in het VK op de pagina Nederlanders in het VK.

Britse studenten in Nederland

U woont in Nederland en stond op 31 december 2020 ingeschreven in de BRP. 

Er verandert niets aan het wettelijk collegegeld en het recht op studiefinanciering voor studenten uit het VK in Nederland . Dit geldt ook als u na 31 december 2020 een nieuwe studie begint.

U woont en studeert vanaf 2021 in Nederland

Voor Britse burgers gelden dezelfde regels als voor niet-EU/EER-burger. Of u recht heeft op studiefinanciering en het wettelijk collegegeld hangt af van uw verblijfsvergunning. In de meeste gevallen heeft u geen recht op het wettelijk collegegeld en studiefinanciering. Lees hier meer over de gevolgen voor uw collegegeld en studiefinanciering.

Gevolgen Brexit voor Erasmus+ en Horizon

Tot 31 december 2020 was het VK deelnemer van Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020). Projecten gefinancierd uit Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020) kunnen ook na 31 december 2020 afgemaakt worden. Mogelijk heeft u een Britse verblijfsvergunning nodig vanaf 1 januari 2021.

De EU heeft met het VK afgesproken dat het VK wel meedoet aan het Horizon Europe programma (2021-2027) als geassocieerd land. Nederlandse onderzoekers, kennis- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven blijven ook de komende jaren samenwerken op het gebied van onderzoek en innovatie. De EU en het VK gaan een associatieovereenkomst sluiten over deelname aan Horizon Europe. De afspraak is dat het VK deel kan nemen aan alle onderdelen van Horizon Europe, met uitzondering van het European Innovation Council Fund

Het VK neemt sinds 1 januari 2021 niet meer deel aan het Erasmus+-programma (2021-2027). Dit betekent dat er binnen dit nieuwe Erasmus+-programma veel minder mogelijkheden zijn om samen te werken met Britse instellingen. Wel is een klein gedeelte van het budget gereserveerd voor mobiliteit met derde landen, waartoe het VK ook behoort sinds de Brexit.