Gevolgen van Brexit voor hoger onderwijs en onderzoek

De Brexit kan gevolgen hebben voor het hoger onderwijs en onderzoek. In het geval van een no deal-Brexit (zonder terugtrekkingsakkoord met de EU) zullen deze gevolgen anders zijn dan wanneer een deal (een terugtrekkingsakkoord) tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) wordt bereikt.

Read this information in English

Gevolgen Brexit voor collegegeld en studiefinanciering van Nederlandse studenten in het VK

  • Nederland heeft geen invloed op de hoogte van het collegegeld in het VK voor EU-studenten. De Britse regering heeft aangegeven dat het collegegeld in het VK voor EU-studenten voor de collegejaren 2018/2019 en 2019/2020 niet verandert door de Brexit. EU-studenten betalen gedurende hun hele studie hetzelfde collegegeld.
  • Voor de periode na het collegejaar 2019/2020 is de hoogte van het collegegeld afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Deze onderhandelingen starten na terugtrekking van het VK uit de EU.
  • De Brexit heeft geen gevolgen voor de studiefinanciering van Nederlandse studenten in het hoger onderwijs. Het is hiervoor namelijk niet relevant of ze hun opleiding binnen of buiten de EU volgen.

Gevolgen Brexit voor collegegeld en studiefinanciering van huidige en toekomstige VK-studenten in Nederland

Gevolgen deal voor collegegeld en studiefinanciering

Er verandert niets aan het collegegeld en studiefinanciering  voor studenten uit het VK in Nederland tot het einde van de overgangsperiode. Deze overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020, maar kan mogelijk verlengd worden.

Na deze overgangsperiode zijn de studiefinanciering en de hoogte van het collegegeld afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Deze onderhandelingen starten na terugtrekking van het VK uit de EU.

Gevolgen no-deal voor collegegeld en studiefinanciering

Er verandert niets aan het recht op het wettelijk collegegeld en studiefinanciering voor burgers van het VK en hun familieleden die voor de terugtrekking van het VK uit de EU in Nederland wonen. Hun recht hierop blijft bestaan.

Burgers van het VK die zich na de terugtrekking van het VK uit de EU in Nederland vestigen en willen studeren, worden gezien als niet-EU-burgers. Afhankelijk van hun verblijfsvergunning hebben ze recht op studiefinanciering en collegegeld of moeten zij het instellingstarief betalen.  

Gevolgen Brexit voor Erasmus+/Horizon 2020

In het geval van een deal

In het geval van een terugtrekkingsakkoord blijft het VK in ieder geval tot het einde van de overgangsperiode onderdeel uitmaken van Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020) . Er verandert dus niets. Deze overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020, maar kan mogelijk verlengd worden.

Deelname van het VK als ‘derde land’ aan deze programma’s na afloop van de overgangsperiode is afhankelijk van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Deze onderhandelingen starten na terugtrekking van het VK uit de EU.

Daarnaast is deelname van het VK na 2020 afhankelijk van de onderhandelingen over de vorm en invulling van de toekomstige programma’s Erasmus+ (2021-2027) en ‘Horizon Europe’ (2021-2027) waarover de onderhandelingen al zijn gestart. 'Horizon Europe' is de naam van de opvolger van Horizon 2020, per 1 januari 2021.

In het geval van een no deal

Als er een no deal-Brexit komt, dan betekent dit voor Horizon 2020 dat Britse onderzoekers in samenwerkingsverbanden in principe niet meer in aanmerking komen voor financiering vanuit Horizon 2020.

Voor Erasmus+ betekent een no deal-Brexit in principe dat er geen samenwerking meer kan plaatsvinden via Erasmus+. Wel is er een specifieke uitzondering gemaakt. De EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben afgesproken dat Britse studenten (in het hoger én middelbaar beroepsonderwijs) en onderwijsstaf die op het moment van de Brexit met een Erasmusbeurs al in Nederland zitten, deze periode kunnen afmaken met behoud van hun beurs.

Uitwisselingen die starten vanaf de dag na uittreding komen niet meer in aanmerking voor een Erasmusbeurs. Voor deze groep is geen extra regeling voorgesteld.