Gevolgen van Brexit voor hoger onderwijs en onderzoek

Het Verenigd Koninkrijk is sinds 1 januari 2021 geen EU-land meer. Lees wat dit betekent voor hoger onderwijs en onderzoek.

Nederlandse studenten in het Verenigd Koninkrijk

Gevolgen Brexit voor collegegeld en studiefinanciering

  • Sinds het collegejaar 2021/2022 betalen EU-studenten in het VK het instellings-collegegeldtarief. Dit internationale tarief verschilt per universiteit en per opleiding. EU-studenten die vóór het collegejaar 2020/2021 met hun studie in het VK zijn gestart, betalen tijdens hun hele studie hetzelfde bedrag aan collegegeld als Britse burgers.

  • Brexit heeft geen gevolgen voor het recht op studiefinanciering voor Nederlandse studenten die in het VK (willen) studeren.

  • Lees meer over de gevolgen voor Nederlandse studenten in het VK op de pagina Nederlanders in het VK.

Britse studenten in Nederland

U woont in Nederland en stond op 31 december 2020 ingeschreven in de BRP. 

Er verandert niets aan het wettelijk collegegeld en het recht op studiefinanciering voor studenten uit het VK in Nederland . Dit geldt ook als u na 31 december 2020 aan een nieuwe studie begon.

U woont en studeert vanaf 2021 in Nederland

Voor Britse burgers gelden dezelfde regels als voor niet-EU/EER-burger. Of u recht heeft op studiefinanciering en het wettelijk collegegeld hangt af van uw verblijfsvergunning. Lees meer over collegegeld en studiefinanciering voor buitenlandse studenten (Engels).

Gevolgen Brexit voor Erasmus+ en Horizon

Tot 31 december 2020 was het VK deelnemer van Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020). Projecten gefinancierd uit Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020) kunnen ook na deze datum afgemaakt worden. Mogelijk heeft u een Britse verblijfsvergunning nodig.

Het VK neemt niet deel aan het Erasmus+-programma (2021-2027). Hierdoor zijn er binnen dit nieuwe Erasmus+-programma minder mogelijkheden om samen te werken met Britse instellingen. Een deel van het Erasmus+-budget is beschikbaar voor mobiliteit met landen buiten EU, waaronder het VK.

De EU heeft met het VK afgesproken dat het VK wel meedoet aan het Horizon Europe programma (2021-2027) als geassocieerd land. Nederlandse onderzoekers, kennis- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven blijven ook de komende jaren samenwerken op het gebied van onderzoek en innovatie. De EU en het VK gaan een associatieovereenkomst sluiten over deelname aan Horizon Europe. De afspraak is dat het VK deel kan nemen aan alle onderdelen van Horizon Europe, met uitzondering van het European Innovation Council Fund