Gevolgen van Brexit voor hoger onderwijs en onderzoek

31 december: De informatie op deze pagina is aangepast op basis van het akkoord tussen de EU en het VK. De overheid is op dit moment bezig met een analyse van het akkoord. Daarom kunnen de teksten op deze website de komende tijd nog veranderen. 

Read this information in English

Nederlandse studenten in het VK

Gevolgen Brexit voor collegegeld en studiefinanciering

  • Nederland heeft geen invloed op de hoogte van het collegegeld in het VK voor EU-studenten. De Britse regering heeft aangegeven dat het collegegeld in het VK voor EU-studenten voor het collegejaar 2020/2021 niet verandert door de Brexit. EU-studenten betalen gedurende hun hele studie hetzelfde collegegeld.
  • Voor de periode na het collegejaar 2020/2021 heeft de Britse regering nog geen besluit genomen over de hoogte van het collegegeld.
  • Lees meer over de gevolgen voor Nederlandse studenten in het VK op de pagina Nederlanders in het VK.

Britse studenten in Nederland

Gevolgen Brexit voor collegegeld en studiefinanciering

Er verandert niets aan het wettelijk collegegeld en het recht op studiefinanciering voor studenten uit het VK in Nederland als zij voor het einde van de overgangsperiode in Nederland woonden. Deze overgangsperiode liep tot en met 31 december 2020. 

Gevolgen voor Britten die na 31 december 2020 in Nederland gaan wonen

De hoogte van het collegegeld en het recht op studiefinanciering zijn voor Britten die na de overgangsperiode in Nederland komen wonen afhankelijk van welke verblijfsvergunning zij krijgen. Lees hier meer over de gevolgen daarvan voor uw collegegeld en studiefinanciering.

Gevolgen Brexit voor Erasmus+ en Horizon

Het VK blijft tot het einde van de overgangsperiode onderdeel uitmaken van Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020). Projecten gefinancierd uit Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020) kunnen ook na afloop van de overgangsperiode afgemaakt worden.

Het VK heeft ervoor gekozen om vanaf 1 januari 2021 niet aan het Erasmus+-programma (2021-2027) deel te nemen. De gevolgen daarvan leest u hier.  

Het VK heeft ervoor gekozen om vanaf 1 januari 2021 wel aan het Horizon Europe-programma (2021-2027) deel te nemen. De afspraken over welke uitwisselingen, beurzen en financiering mogelijk zijn, worden de komende tijd verder uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is, wordt deze pagina bijgewerkt.