Verblijfsvergunning aanvragen

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? En wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig. Welke verblijfsvergunning u moet aanvragen hangt af van uw nationaliteit en/of situatie.

Laatst gecontroleerd op 13 april 2022

Read this information in English

Familielid van een EU/EER- of Zwitsers onderdaan?

Bent u familielid van een EU/EER- of Zwitsers onderdaan? En heeft u zelf niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? Doe dan een aanvraag voor een toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beschrijft de voorwaarden en de procedure voor de toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht.

Permanent verblijf na tijdelijke EU-vergunning

Heeft u in Nederland gewoond met een tijdelijke EU-vergunning? Dan kunt u een permanente vergunning aanvragen voor duurzaam verblijf.

Verblijfsvergunning regulier

Wilt u in Nederland wonen om te werken, studeren, voor uitwisseling of om bij uw (niet EU/EER- of Zwitsers) familielid te verblijven? Vraag dan een reguliere verblijfsvergunning aan. Soms moet u daarvoor eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Dit is een speciaal inreisvisum. Met de gecombineerde procedure Toegang en Verblijf (TEV) vraagt u tegelijkertijd de mvv en daaropvolgende verblijfsvergunning aan.

Uw nationaliteit bepaalt of u mvv-plichtig bent. Ook als u (met een verblijfsvergunning) buiten uw land van herkomst woont. Heeft u de nationaliteit van één van de landen hieronder? Dan kunt u in Nederland een verblijfsvergunning zonder mvv aanvragen.

  • Australië
  • Canada
  • Japan
  • Monaco
  • Nieuw-Zeeland
  • Vaticaanstad
  • Verenigd Koninkrijk
  • Verenigde Staten
  • Zuid Korea

Verblijfsdoel

Als u een mvv en/of verblijfsvergunning aanvraagt moet u een verblijfsdoel hebben. Dit is de reden waarom u in Nederland wilt wonen, zoals verblijf bij een familielid, studie of werk. Elk verblijfsdoel heeft eigen voorwaarden waar u aan moet voldoen. Kijk op de website van de IND voor informatie over de voorwaarden en procedure voor elk verblijfsdoel.

Permanent verblijf na verblijfsvergunning regulier

Heeft u 5 jaar in Nederland gewoond met een verblijfsvergunning regulier? Dan kunt u een permanente vergunning aanvragen voor regulier onbepaalde tijd.

Verblijfsvergunning asiel

Wilt u asiel aanvragen in Nederland? Of bent u afhankelijk familielid van iemand die in Nederland asiel wil aanvragen? De IND geeft uitleg over:

Permanent verblijf na tijdelijke verblijfsvergunning asiel

Heeft u in Nederland gewoond met een tijdelijke verblijfsvergunning asiel? Dan kunt u een permanente vergunning aanvragen voor asiel onbepaalde tijd.

Wetten en regels

Vreemdelingenwet 2000, artikel 21

Vreemdelingenbesluit 2000, artikel 3.92

Heeft u gevonden wat u zocht?