Ik woon in het Verenigd Koninkrijk en betaal belasting in Nederland. Heeft de Brexit gevolgen voor mij?

Bij een akkoord (deal) tussen de EU en het VK verandert er tijdens de overgangsperiode (tot en met 31 december 2020) niets voor u. In het geval dat er geen akkoord wordt gesloten (no-deal) zullen een aantal fiscale regelingen vervallen. Het kabinet is daarom van plan om tijdelijk een fiscale overgangsregeling in te stellen voor het hele jaar 2019.

Read this information in English.

Als er een akkoord wordt gesloten tussen de EU en het VK (deal)

Gedurende de overgangsperiode tot en met 31 december 2020 die in het akkoord is afgesproken, verandert er niets voor u. Tijdens deze overgangsperiode gelden alle huidige EU-afspraken en regels nog voor het VK. Uw fiscale behandeling blijft hierdoor hetzelfde. Welke regels er na de overgangsperiode gaan gelden, is nog niet duidelijk. Het meest waarschijnlijke scenario is dan dat het VK wordt aangemerkt als een derde (niet-EU) land, waardoor een aantal fiscale regelingen zullen vervallen.

Als er geen akkoord wordt gesloten tussen de EU en het VK (no deal)

In het geval van no deal wordt het VK een zogenaamd derde land en krijgt u te maken met een andere fiscale behandeling dan voorheen. Burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en in Nederland belasting betalen verliezen dan bijvoorbeeld het recht op heffingskortingen en het recht op bepaalde aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek. Voor sommige fiscale regelingen is het namelijk van belang of u in een EU-land woont of daarbuiten.

Om deze reden is het kabinet van plan om tijdelijk een fiscale overgangsregeling in te stellen voor het hele jaar 2019. Dit komt erop neer dat in het geval van een no deal voor de belastingen wordt gedaan alsof het VK de EU nog niet verlaten heeft. Met dit tijdelijke fiscale overgangsrecht kunnen burgers en bedrijven zich langer op deze nieuwe situatie voorbereiden en verandert er voor u in dit jaar (2019) nog niets.

Verantwoordelijk