Overzicht rijksbelastingen

Rijksbelastingen bestaan uit directe belastingen en indirecte belastingen. U betaalt directe belastingen, zoals de belasting op uw inkomen en vermogen. Daarnaast betaalt u ook indirecte belastingen, zoals de motorrijtuigenbelasting en de accijnzen op alcohol en tabak. 

Overzicht directe belastingen

Belasting die u zelf afdraagt aan de belasting zijn directe belastingen. Bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. Directe belastingen betaalt u over uw inkomen, winst en vermogen. 

Overzicht indirecte belastingen

Als iemand anders belastingen betaalt aan de Belastingdienst, zijn dit indirecte belastingen. Die belasting is verwerkt in de prijs van producten en diensten. Daarom heet deze belasting ook wel kostprijsverhogende belasting. Accijns is een voorbeeld van een indirecte belasting. Zoals alcoholaccijns en tabaksaccijns. 

Verantwoordelijke instanties rijksbelastingen

Het ministerie van Financiën maakt wetgeving voor de rijksbelastingen. De Belastingdienst int deze belastingen. Daarnaast zorgt de Belastingdienst dat iedereen op de hoogte is van fiscale verplichtingen. Bijvoorbeeld door mensen erop te wijzen om belastingaangifte te doen.

Belastingen Caribisch Nederland

Bonaire, Saba en Sint Eustatius (Caribisch Nederland) horen bij Nederland. Caribisch Nederland heeft wel een eigen fiscaal stelsel. Maar Nederland is verantwoordelijk voor de belastingheffing op deze eilanden. Op de website Belastingdienst Caribisch Nederland staat meer informatie over belastingheffing op Bonaire, Saba en Sint Eustatius