Vreemdelingenbewaring Curaçao

Nederland heeft Curaçao en Aruba financieel ondersteund bij de opvang van migranten uit Venezuela. Op deze pagina leest u hoe de Nederlandse overheid tot dit besluit is gekomen.

Migranten uit Venezuela op Curaçao en Aruba: wat is er aan de hand?

  • Sinds 2016 hebben Curaçao en Aruba te maken met een groeiende stroom migranten uit Venezuela.
  • Curaçao en Aruba hebben Nederland gevraagd om ondersteuning.
  • Nederland heeft Curaçao en Aruba in 2019 € 23,8 miljoen beloofd. De landen hebben toen afspraken gemaakt waarvoor het geld gebruikt kan worden. Hiervan is € 2 miljoen bedoeld voor verbetering en uitbreiding van het Vreemdelingen opvang en detentiecentrum (VODC) op Curaçao.
  • Dit bedrag is intussen (in delen) betaald. Dit gebeurde op basis van rapportages over de voortgang van gemaakte afspraken.

Tijdlijn

Actieve openbaarmaking stukken uit 2022

De Rijksoverheid maakt alle stukken uit 2022 die over dit onderwerp gaan, actief openbaar. Dit doet het Rijk op grond van de Wet Open Overheid.

Bekijk alle actief openbaar gemaakte documenten uit 2022.