Bezoek in coronatijd

Veel mensen besmetten elkaar met corona als ze bij elkaar op bezoek gaan. In huis is het lastig om de regels te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden en handen wassen. Daarom is het advies om niet meer dan 1 persoon per dag thuis te ontvangen. En zelf niet vaker dan 1 keer per dag bij iemand op bezoek te gaan.

Bedenk of bezoek echt nodig is

Bedenk dat ieder bezoek een risico kan zijn, voor uzelf en voor de ander. Overweeg dus altijd of een bezoek wel echt nodig is. Is het risico te groot of kan het bezoek nog even wachten? Probeer dan te (video)bellen.

De impact van deze maatregel is groot. Door 1 bezoeker per dag toe te staan, blijft bezoek mogelijk van of aan alleenstaanden die anders nauwelijks meer mensen zouden zien. Het betekent wel dat bestaande afspraken, bijvoorbeeld opa en oma die samen komen oppassen, soms tijdelijk anders worden. Helaas is het risico op besmettingen op dit moment nog te groot. Om de zorg toegankelijk te houden, kwetsbare mensen te beschermen en het risico op de verspreiding van nieuwe, zeer besmettelijke varianten van het virus zo klein mogelijk te maken geldt nu dit dringende advies.

Maximaal 1 persoon, maximaal 1 keer per dag

De adviezen op een rij:

  • Ontvang maximaal 1 persoon per dag.
  • Ga maximaal 1 keer per dag alleen bij iemand op bezoek.
  • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. U mag bijvoorbeeld met 1 volwassene en kinderen tot en met 12 op bezoek bij opa en/of oma.

Zeg het bezoek afals u klachten heeft die passen bij corona. Vraag bezoekers ook om af te zeggen als zij klachten hebben.

Zorg thuis krijgen en bezoek ontvangen

Sommige mensen krijgen thuis zorg. Bijvoorbeeld van de wijkverpleegkundige of een mantelzorger. Denk aan hulp bij het innemen van medicijnen of bij de dagelijkse verzorging. De mensen die deze hulp bieden, tellen niet mee. Als u hulp krijgt, mag u dus toch nog iemand op bezoek krijgen. Plan dit bezoek dan, als dat mogelijk, is niet gelijk met de hulp.

Als u hulp verleent mag u ook nog bij iemand op bezoek gaan. Bedenk wel altijd of dit bezoek echt nodig is. Zeker als u hulp verleent aan iemand met een kwetsbare gezondheid. Vaak is bellen of video-bellen een goed alternatief.

Bezoek van werklui in huis

Mogelijk zijn er voor klussen bij u in huis meerdere mensen tegelijk nodig. Bijvoorbeeld 2 personen die samen een nieuwe wasmachine komen plaatsen. Of klusjesmannen die de badkamer verbouwen. Dat mag. Let goed op hoe u de basisregels zoals afstand houden zo goed mogelijk kunt volgen.

Ontvang tijdens de werkzaamheden geen bezoek thuis als dit niet echt nodig is.

Verhuizer(s) in huis

Hulp bij een verhuizing door bijvoorbeeld vrienden of familie mag. Ontvang zo min mogelijk mensen. Bedenk dat buiten maximaal 2 mensen samen mogen zijn. Dat geldt ook tijdens de verhuizing. Hou daar rekening mee. Ook als iedereen 1,5 meter afstand houdt, zijn groepen van meer dan 2 personen niet toegestaan.

Kinderen van gescheiden ouders

Kinderen van gescheiden ouders wonen soms deels bij de ene ouder en deels bij de andere. Of ze bezoeken 1 van de ouders regelmatig in verband met een bezoekregeling. Zij tellen niet mee bij het maximum aantal bezoekers per dag. Ook niet als zij ouder zijn dan 13 jaar.

Uitzonderlijke situaties

Er kunnen uitzonderlijke situaties zijn. Bijvoorbeeld het afscheid nemen of waken als iemand gaat overlijden. Maak dan bespreekbaar hoe u om wilt gaan met de adviezen en coronamaatregelen. Zorg er hoe dan ook voor dat u altijd zoveel mogelijk de basisregels in acht neemt.