Strategie voor de lange termijn met corona

In maart 2022 gingen de meeste coronaregels weg. Nederland is weer open. De overheid wil dat graag zo houden. Tegelijkertijd gaat het virus niet meer weg. Er is nu een strategie om te leven met het coronavirus. 

Belangrijkste punten van de nieuwe corona-aanpak

Corona kan in de toekomst weer oplaaien. De overheid wil Nederland dan zoveel mogelijk openhouden. Daarom is er nu een strategie. Deze strategie heeft 2 doelen: 

  1. Mensen en bedrijven kunnen hun leven zo goed mogelijk voortzetten, ook als corona weer opleeft. Winkels, bedrijven, theaters en musea zijn bijvoorbeeld zoveel mogelijk open. En als er toch beperkende regels komen, weten we van tevoren waar we aan toe zijn; 
  2. Als corona uitbreekt moet de zorg voor iedereen toegankelijk blijven. Voor mensen met corona en voor mensen die operaties en andere behandelingen nodig hebben. 
     

Plan van aanpak om Nederland zoveel mogelijk open te houden

De overheid heeft een plan van aanpak om Nederland zoveel mogelijk open te houden. Deze aanpak slaagt alleen als iedereen zich inzet: de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Nederland. 

Dit zijn de belangrijkste punten van de nieuwe aanpak:

A. De overheid houdt het virus in de gaten

Het coronavirus is niet weg. De overheid houdt de ontwikkeling van het virus goed in de gaten. Bijvoorbeeld door onderzoek van het rioolwater naar virusdeeltjes. En door samenwerking met andere landen. 

B. Samen voorkomen we dat het virus zich verspreidt

Verspreiding van het virus voorkomen

Alle inwoners van Nederland kunnen helpen om verspreiding van het virus te voorkomen:

  • Volg de basisadviezen. 
  • Doe een zelftest bij klachten. 
  • Blijf thuis na een positieve test. 

Dan beschermen we onszelf en kwetsbare mensen. En kan de samenleving zoveel mogelijk open blijven. 

Gezonde samenleving

Als je gezond bent, is de kans minder groot dat je heel ziek wordt door corona. De overheid gaat mensen helpen om gezond te leven. Gezond leven is vaker sporten en meer bewegen. Maar het gaat ook om de geestelijke gezondheid van mensen. Vaker thuiswerken kan ook een bijdrage leveren aan een gezonde samenleving.

Prikken en geneesmiddelen

Misschien komen er nieuwe prikrondes. De overheid zorgt dat we daar klaar voor zijn. Ook zijn er geneesmiddelen die ernstige ziekte door corona helpen voorkomen. Of die mensen met corona beter maken. De overheid zorgt dat die geneesmiddelen snel beschikbaar zijn. 

C. Optimaliseren van zorg

De overheid wil dat de gewone zorg zoveel mogelijk doorgaat als het coronavirus opnieuw opleeft. Bijvoorbeeld door de zorgcapaciteit uit te breiden en beter te benutten. En door zorgprofessionals breder en flexibeler inzetbaar te maken. 

D. Voorspelbare besluiten en mogelijke stappen

Voorspelbare besluiten

Als het virus weer opleeft, moeten er misschien weer (strengere) regels komen. Zo kunnen we de zorg toegankelijk houden. Om ervoor te zorgen dat mensen en bedrijven zo min mogelijk last hebben van (nieuwe) coronaregels, gaan verschillende ministeries de komende maanden afspraken maken met bedrijven en instellingen over de regels als corona weer opleeft. Bijvoorbeeld met de horeca en met theaters. Dan weet iedereen wat er dan moet gebeuren.

Die afspraken staan in een volgende brief aan de Tweede Kamer. Die brief komt waarschijnlijk in juni 2022.

Maatschappelijk Impact Team naast Outbreak Management Team

De overheid denkt ook aan het opzetten van een Maatschappelijk Impact Team. Als dit team er komt, gaat dit team de overheid adviseren over de maatschappelijke gevolgen van mogelijke toekomstige regels. Het Maatschappelijk Impact Team komt naast het OMT (Outbreak Management Team).