Strategie voor de lange termijn met corona

Nederland is open. Dat willen we graag zo houden. Omdat het virus niet weg is, blijft het belangrijk dat we ons goed voorbereiden. Op oplevingen van het virus en het ontstaan van nieuwe varianten. In de strategie om te leven met het coronavirus staan zicht houden op het virus en gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen centraal. 

Belangrijkste punten van de nieuwe corona-aanpak

Corona kan in de toekomst weer oplaaien. De overheid wil Nederland dan zoveel mogelijk openhouden. Daarom is er een strategie. Deze strategie heeft 2 doelen: 

  1. Mensen en bedrijven kunnen hun leven zo goed mogelijk voortzetten, ook als corona weer opleeft. Winkels, bedrijven, theaters en musea zijn bijvoorbeeld zoveel mogelijk open. En als er toch beperkende regels komen, weten we van tevoren waar we aan toe zijn. 
  2. Als corona uitbreekt moet de zorg voor iedereen toegankelijk blijven. Voor mensen met corona en voor mensen die operaties en andere behandelingen nodig hebben.

Voor het slagen van deze aanpak hebben we de inzet van iedereen nodig: de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Nederland. Als iedereen zich aan de adviezen en maatregelen houdt dan kan Nederland open blijven en blijft de zorg toegankelijk.

Dit zijn de belangrijkste punten van de nieuwe aanpak:

A. De overheid houdt het virus in de gaten

Het coronavirus is niet weg. De overheid houdt de ontwikkeling van het virus goed in de gaten. Bijvoorbeeld door onderzoek van het rioolwater naar virusdeeltjes. En door samenwerking met andere landen. 

B. Samen voorkomen we dat het virus zich verspreidt

Voorbereid zijn met sectorplannen

Als het virus opleeft, moeten er misschien weer maatregelen worden genomen. Sectoren, zoals de cultuursector, de transportsector en de detailhandel, hebben de afgelopen jaren veel ervaringen opgedaan met het coronavirus. Zij weten het beste wat wel en niet werkt in hun sector. 

Daarom hebben de sectoren, samen met de overheid,  sectorplannen gemaakt. Sectoren geven hierin aan welke maatregelen wanneer het beste kunnen werken. Dat kunnen preventieve maatregelen zijn om verspreiding van het virus te remmen. Of interventiemaatregelen om eventuele coronagolven te keren. De overheid gebruikt deze plannen als er toch weer maatregelen nodig zijn.

Zo zijn we zo goed mogelijk voorbereid op eventuele nieuwe oplevingen van het virus. En weet iedereen wat er dan kan en moet gebeuren.

Maatregelenladders

De overheid heeft de maatregelen in de sectorplannen per sector  in een maatregelenladder gezet. Die ladder geeft een samenvatting van het sectorplan. En hij laat zien wat een sector kan doen van lichte naar zwaardere maatregelen. Soms heeft de overheid ook extra maatregelen aan de ladder toegevoegd. Hiermee bereidt de overheid zich samen met sectoren voor op een nieuwe opleving van het virus.

Lees meer over de sectorplannen en maatregelenladders.

Verspreiding van het virus voorkomen

Alle inwoners van Nederland kunnen helpen om verspreiding van het virus te voorkomen:

  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Bij klachten blijf thuis en doe een zelftest.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
  • Haal je vaccinatie, booster en/of herhaalprik. 

Dan beschermen we onszelf en kwetsbare mensen. En kan de samenleving zoveel mogelijk open blijven. 

Gezonde samenleving

Als je gezond bent, is de kans minder groot dat je heel ziek wordt door corona. De overheid gaat mensen helpen om gezond te leven. Gezond leven is vaker sporten en meer bewegen. Maar het gaat ook om de geestelijke gezondheid van mensen. Vaker thuiswerken kan ook een bijdrage leveren aan een gezonde samenleving.

Prikken en geneesmiddelen

Nieuwe prikrondes kunnen de komende jaren nodig zijn. De overheid zorgt dat we daar klaar voor zijn. Ook zijn er geneesmiddelen die ernstige ziekte door corona helpen voorkomen. Of die mensen met corona beter maken. De overheid zorgt dat die geneesmiddelen snel beschikbaar zijn. 

C. Optimaliseren van zorg

De overheid wil dat de gewone zorg zoveel mogelijk doorgaat als het coronavirus opnieuw opleeft. Bijvoorbeeld door de zorgcapaciteit uit te breiden en beter te benutten. En door zorgprofessionals breder en flexibeler inzetbaar te maken. 

D. Voorspelbare besluiten en mogelijke stappen

Voorspelbare besluiten

Als het virus weer opleeft, moeten er misschien weer (strengere) regels komen. Om ervoor te zorgen dat Nederland open blijft en we de zorg toegankelijk houden. De sectoren hebben daarom sectorplannen opgesteld.  Zo weet iedereen wat er dan kan en moet gebeuren als het virus weer opleeft.

Maatschappelijk Impact Team

De overheid heeft Jolande Sap aangewezen als kwartiermaker voor het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Het MIT gaat de overheid adviseren over de maatschappelijke gevolgen van mogelijke toekomstige regels. Het MIT komt naast het OMT (Outbreak Management Team) te staan.