Testen voor toegang: Evaluatie pilots

In de pilot 'Testen voor toegang' krijgen alleen bezoekers met een negatief testbewijs toegang tot bepaalde activiteiten, zoals een museum. Dit onderzoek evalueert de pilots binnen 'Testen voor toegang' uit april 2021.

Testen voor toegang: Evaluatie pilots (PDF | 107 pagina's | 1,9 MB)