Concept regeling inzet coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel

Concept van de regeling van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een vaccinatie of een herstel.

Concept regeling inzet coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel (PDF | 19 pagina's | 206 kB)